Головна | Реєстрація | Вхід | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 119
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2012 » Квітень » 11 » Організація раціонального харчування-запорука здоров'я дітей
14:57
Організація раціонального харчування-запорука здоров'я дітей

Заступник директора з виховної роботи С.П.Варварюк


     Керуючись Конституцією України, Законами України "Про охорону дитинства” від 26.04.2001р. « 2402-ІІІ (ст.5), "Про освіту” від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ(ст..25), "Про дошкільну освіту” від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ9ст.35), "Про загальну середню освіту” від 13.05.1995р № 651-ХІV(ст..22), "Про професійно-технічну освіту” від 10.02.1998р. № 103/98-ВР(ст..22), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994р. № 4004-ХІІ(ст..17,20,21,26,27), "Про захист населення від інфекційних хвороб”, постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, від 03.11.97 №1200 "Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільнюються від оподаткування податком на додану вартість”, Державними санітарними правилами і нормами, інструкціями міністерства охорони здоров’я України та відповідними наказами та розпорядженнями з питань харчування ГУОН Чернівецької облдержадміністрації, на виконання подання Прокуратури Чернівецької області від 16.01.2012 року №07/3-01-вих.11 «Про усунення порушень законодавства у сфері захисту прав дітей на якісне харчування» та з метою забезпечення якісного та раціонального харчування учнів у Вижницькій ЗОШ-інтернаті проводиться відповідна робота. Зокрема, рішення колегії Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 28 грудня 2011 №4/3 "Про організацію харчування в закладах освіти Чернівецької області” прийнято до уваги та неухильного виконання.

У школі створено постійно діючу комісію по контролю з організації харчування, яка проводить періодичні та несподівані перевірки роботи харчоблоку, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правильність збереження і терміни реалізації продуктів харчування, правильність закладки продуктів харчування у котли, дотримання рецептури і технології приготування страв, тощо. Результати перевірок оформляються актом встановленої форми і подаються директору школи для ознайомлення та прийняття заходів адміністративного впливу для виправлення недоліків. Наказом по школі від 29.08.2011р. № 116-о призначено відповідального за організацію харчування. Відповідальна за харчування здійснює координацію діяльності харчоблоку з медичним персоналом школи щодо контролю за харчуванням дітей; відпрацьовує режим і графік харчування дітей, режим чергування педагогічних працівників в обідній залі; щоденно опрацьовує інформацію щодо кількості дітей, які харчуються; контролює додержання дітьми правил особистої гігієни та вживання готових страв; здійснює контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали

Комісія громадського контролю з організації харчування.

До складу комісії входять:

- заступник директора з виховної роботи,

- лікар,

- медсестра,

- бухгалтер,

- шеф-кухар,

- комірник.

- Заступник директора з виховної роботи відповідає за організацію харчування учнів;

- Лікар здійснює постійний контроль за організацією і якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог харчоблоку й їдальні, призначає дієтхарчування, організовує і контролює його виконання, а також проводить аналіз стану фізичного розвитку і здоров'я дітей з урахуванням якості одержуваного ними харчування.

- Медсестра відповідає за якість продуктів, що надходять до харчоблоку, умови їх збереження, дотримання санітарного стану харчоблоку та їдальні, складання щоденних меню, контролює закладку продуктів відповідно до норм, якість і вихід блюд, що готуються, дотримання персоналом кухні санітарно-гігієнічних пра¬вил, організовує і контролює виконання призначень дієтхарчування дітей, веде облік виконання норм харчування, періодично прова¬дить розрахунок хімічного складу раціонів харчування.

- Шеф-кухар відповідає за якість продуктів харчування, що знаходяться у хар¬чоблоці, контролює правильність їхньої закладки, виконання ре¬цептури і технології готування блюд.

Комірник бере участь у скла¬данні заявки на продукти харчування, відповідає за прийом якісної продукції, правильне її збереження і терміни реалізації. .Засідання комісії проводяться один раз у квартал, під час яких затверджуються:

- план роботи на рік,

- примірне двотижневе меню за сезонами року і картотека блюд,

- заслуховуються звіти кожного з членів Ради про роботу,

- плануються конкретні за¬ходи щодо усунення наявних недоліків.

Кожне засідання комісії фіксується протоколом


Медсестра Олександрюк М.П. щоденно складає меню-розклади, дотримуючись норм харчування згідно Постанови КМ України від 22.11.2004р. №1951 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, у відповідності до перспективного двотижневого меню, затвердженого у Вижницькій райСЕС. Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей закладу, але з різним виходом страв за віковими групами, наведеними в нормах харчування, з урахуванням наявних у коморі продуктів харчування та продовольчої сировини. Медсестра проводить щоденний контроль за станом здоров’я працівників кухні та робить відмітки у "Журналі здоров’я”, здійснює щоденно бракераж готової продукції та процес закладки продуктів у котли, постійно здійснює бракераж сирої продукції. При надходженні продуктів харчування на склад перевіряє супровідні документи, які свідчать про їх походження та якість( накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо). Медсестра завжди присутня при прийомі продуктів у комору, оцінює їх якість по зовнішньому вигляду, кольору, консистенції. Результати бракеражу продуктів відмічає у журналі "Бракераж сирих продуктів”. Медичний працівник постійно здійснює контроль за умовами та правильністю зберігання продуктів у коморі та на харчоблоці, здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці згідно методичних рекомендацій, за режимом миття посуду. Медсестра також відповідає за забезпечення вимог чинного санітарного законодавства, а саме ст.26. Закону України від 23.05.01 №559 щодо проходження працівниками кухні ообв’язкових медичних оглядів. При виявленні працівників кухні, у яких закінчився термін медичного допуску до роботи повідомляє директора школи для вжиття мір адміністративного впливу.


(медсестра)

Документація щодо харчування:

- Річний план

- Накази

- Графіки

- Журнали

- Де розглядається

- Меню

- Посуд


Річний план:

- у річному плані роботи Вижницької ЗОШ-інтернату сплановано роботу з організації та контролю за харчуванням, з обов’язковим зазначенням термінів контролю та відповідальних;

- аналітична частина річного плану містить ґрунтовний аналіз роботи з питань організації харчування у минулому навчальному році


Накази:

- "Про організацію харчування” – наказ від 01.09.2011 № 127а-о;

- "Про призначення відповідального за організацію харчування” – наказ від 29.08.2011 № 116-о;

- "Про заборону вживання учнями школи-інтернату окремих продуктів харчування” – наказ від 06.04.2011 № 66-о;


Графіки:

- Розроблені та затверджені графіки харчування учнів у шкільній їдальні.

- Розроблені та затверджені графіки чергування педагогів в їдальні під час прийому їжі дітьми.

На графіках стоїть дата затвердження, підпис керівника закладу та печатка.


Журнали:

- Журнал бракеражу сирої продукції;

- Журнал бракеражу готової продукції;

- Журнал закладки продуктів харчування;

- Журнал "Здоров’я”;

- Журнал


Де розглядається питання організації харчування:

- на засіданнях педагогічних рад;

- на засіданнях Координаційної ради школи;

- На засіданнях методобєднань вихователів та класних керівників.

Організовано контроль за виконанням прийнятих рішень.


Меню:

Щоденні меню у шкільній їдальні

підписані:

- директором школи-інтернату;

- медпрацівниками;

- шеф-кухарем;

- комірником.

- Примірне двотижневе меню затверджено відповідно до пунктів 22,23,26 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» директором школи-інтернату та погоджено головним лікарем районної державної санітарно-епідеміологічної служби.

Документи шкільної їдальні:

- Технологічні карти

- Накладні на поставку продуктів харчування

- Журнал бракеражу сирої та готової продукції

- Щоденні добові норми проби страв


Матеріально-технічна база харчоблоку

У шкільній їдальні зроблено капітальний ремонт:

- замінено вікна на металопластикові;

- на підлозі та стінах укладено облицювальну плитку;

Черговий вихователь здійснює контроль за закладкою продуктів, якістю приготовлених страв та робить відповідні записи у журналі "Бракераж готової продукції”; організовує своєчасне накривання їжі в обідньому залі, контролює чистоту рук учнів перед вживанням їжі, забезпечує належний санітарний стан обідніх залів після прийому їжі.


Шеф-кухар та змінні кухарі під час приготування їжі суворо дотримуються меню-розкладу, складеного медичним працівником школи за підписом директора школи; щоденно забезпечують викладку контрольних блюд в обідньому залі; після кожного прийому їжі відбирають добові проби та залишають їх у холодильнику протягом доби.


Комірник Чепіль В.Ю. прийом продуктів харчування проводить в присутності медичної сестри; не приймає продукти без супровідних документів (товарно-транспортні накладні, якісні посвідчення, сертифікати відповідності), із закінченим терміном реалізації, з ознаками псування, крупи та борошно, пошкоджені шкідниками, м’ясо без ветеринарного тавра та свідоцтва. Супровідні документи зберігає до кінця реалізації продуктів, дотримується режиму і термінів зберігання продуктів, правил товарного сусідства.


- для здешевлення вартості обладнання закуплено термостійкі плити для столів, а ніжки столів відремонтовано та пофарбовано силами працівників школи-інтернату. Тому столи мають вигляд як нові.


- Для обіднього залу закуплено нові лавки та нові вішалки для одягу.

- Фото столів і фото вішалок

- В умивальній кімнаті також зроблено капітальний ремонт: поміняно двері, вікно заміненона металопластикове, встановлено нові умивальники. Спонсори закупили електрорушники.

- Фото умивальників

- Для покращення праці кухарів та кухонних працівників придбано 2 електродухові шафи, електросковороду, технологічні столи, полиці для сушіння посуду, ванни для миття посуду. Кухня обладнана новими меблями. Нещодавно закуплено посуд з нержавіючої сталі.

- Фото електродуховки

- Нове технологічне обладнання дало змогу розширити асортимент страв

- Фото дусі і фото з кухні.Категорія: Новини | Переглядів: 8298 | Додав: UA_Vavan | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Квітень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz